Roland ujabb01a.jpg
iStock-153226087.jpg
iStock-509411326.jpg
Roland ujabb01a.jpg

DISC


SCROLL DOWN

DISC


DISC - "Megfelelő ember a megfelelő pozícióban"

A módszertan viselkedési stílusunk feltérképezéséhez ad értelmezési keretet. A DISC valójában egy általános séma, amely segítségével az emberek közötti viselkedésbeli különbségek jól leírhatók, magyarázhatók és kezelhetők. A DISC az emberi viszonyoknak olyan közös nyelve, melyet bárki könnyen megtanulhat, alkalmazhat, sőt "folyékonyan beszélhet".

 

Az az ember, aki ismeri önmagát, tisztában van erősségeivel és gyengeségeivel, képes arra, hogy felismerje az egyes helyzetek sajátosságait. Viselkedését ezekhez igazítva, sokkal hatékonyabban tud működni. A DISC modell legfőbb haszna abban áll, hogy rámutat az egyén természetéből fakadó viselkedési hajlamaira és olyan ismereteket biztosít, amelyek segítségével tudatos alkalmazkodásra lesz képes az adott helyzet igényeinek megfelelően.

 

Ezt a módszertant előszeretettel használjuk számtalan céges környezetben (is), coaching-hoz, toborzáshoz és kiválasztáshoz, vezetői és értékesítési képzésekhez. Tréningeket és csapatépítéseket rendezünk erre építve, ami egy valós élményen alapuló, maradandó megértést és "használati útmutatót" ad az embereknek. Minden egyes viselkedési stílushoz tartozik egy-egy praktikus, gyakorlatban jól alkalmazható megoldás. Nem utolsó sorban remekül és egyszerűen feltérképezi a különbözőségünkben rejlő erőforrásainkat és erősségeinket.

iStock-153226087.jpg

Coaching


Coaching


Coaching - "Tudatosság és felelősségvállalás"

A coaching egy személyre szabott "tanácsadási" módszer, amelynek a lényege, hogy nem ad tanácsot. Saját erőforrásaira támaszkodva támogatja az ügyfelet a fejlődésben. Fejlesztő, nevelő, edző jellegű tevékenység, ahol az ügyfelet egy meghatározott cél elérésében támogatjuk.

 

Tim Gallway (1975) tenisz és golfoktató szerint a saját fejünkben lévő ellenfél sokkal félelmetesebb, mint a teniszháló túloldalán lévő. Azt állítja, hogy az edző (coach) abban tud segíteni a játékosnak, hogy a teljesítménye útjában álló akadályokat elhárítsa vagy csökkentse. Ha ez sikerül, felszínre kerülnek természetes képességeink és nem lesz tovább szükség az edző technikai utasításaira.

 

Mély elköteleződésem van a megoldásközpontú (brief) coaching mellett, melynek lényege, hogy tartós megoldásokat dolgozzunk ki úgy, hogy a meglevő kompetenciákra, erősségekre építek és folyamatosan elismerem a haladás jeleit. Az ülés során nem a problémáról beszélünk, hanem megoldásokat találunk (ki).

iStock-509411326.jpg

Workshop


Workshop


Teamwork - "Szinergia egy közös célért"

Manapság a csapatmunkának nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint valaha. A csapat tagjai nem egyszerűen feladatot hajtanak végre munkájuk során, hanem szép lassan – megfelelő vezetés mellett - kialakul az együttgondolkodás, amely jelentősen növeli a munka hatékonyságát. A tudás, a szakmai hozzáértés akkor fejti ki pozitív hatását, ha a munka közben a team tagjai azt érzik, hogy munkájuk fontos része az egésznek, ha azt érzik, hogy számíthatnak egymásra, ha azt érzik, hogy összehangoltan, koordináltan működnek együtt egy pozitív légkörben. Ez nagymértékben hozzájárul a csoporttagok elköteleződéséhez.

 

Teamcoachingban is előszeretettel támogatom a csoportot a megoldásközpontú szemléletemmel. Emellett azt tapasztaltam, hogy különleges sikereket tudunk elérni a cselekvésorientált csoport coachinggal is (Watson), melyben az emberben megjelenő kérdések, kételyek kivetítésre kerülnek a "színpadra", ahol bármi megtörténhet. A kérdések megoldódnak, a kételyek eltűnnek. Cselekvésben lenni, használni a kreativitást és spontaneitást.

 

A moderációt olyan eszköznek tartom, ami – többek között – team coachingban is nagyszerűen alkalmazható. Ez egy olyan írásos, vizualizációs technika, amely segíti a kreativitást, a problémamegoldást, helyzetfeltárást, a döntés-előkészítést és a döntést a csapatok számára. Mivel a módszer felhasználási területei csoportos helyzetekben szinte korlátlanok, ezért több előnnyel is járhat a résztvevők (és vezetők) számára az ismerkedés ezzel a nagyszerű eszközzel.

Módszertan videók


Módszertan videók


Módszertan videók