Szolgáltatások

DISC – “Megfelelő ember a megfelelő pozícióban”

A módszertan viselkedési stílusunk feltérképezéséhez ad értelmezési keretet. A DISC valójában egy általános séma, amely segítségével az emberek közötti viselkedésbeli különbségek jól leírhatók, magyarázhatók és kezelhetők. A DISC az emberi viszonyoknak olyan közös nyelve, melyet bárki könnyen megtanulhat, alkalmazhat, sőt “folyékonyan beszélhet”.

 

Az az ember, aki ismeri önmagát, tisztában van erősségeivel és gyengeségeivel, képes arra, hogy felismerje az egyes helyzetek sajátosságait. Viselkedését ezekhez igazítva, sokkal hatékonyabban tud működni. A DISC modell legfőbb haszna abban áll, hogy rámutat az egyén természetéből fakadó viselkedési hajlamaira és olyan ismereteket biztosít, amelyek segítségével tudatos alkalmazkodásra lesz képes az adott helyzet igényeinek megfelelően.

 

Ezt a módszertant előszeretettel használjuk számtalan céges környezetben (is), coaching-hoz, toborzáshoz és kiválasztáshoz, vezetői és értékesítési képzésekhez. Tréningeket és csapatépítéseket rendezünk erre építve, ami egy valós élményen alapuló, maradandó megértést és “használati útmutatót” ad az embereknek. Minden egyes viselkedési stílushoz tartozik egy-egy praktikus, gyakorlatban jól alkalmazható megoldás. Nem utolsó sorban remekül és egyszerűen feltérképezi a különbözőségünkben rejlő erőforrásainkat és erősségeinket.

Coaching – “Tudatosság és felelősségvállalás”

A coaching egy személyre szabott “tanácsadási” módszer, amelynek a lényege, hogy nem ad tanácsot. Saját erőforrásaira támaszkodva támogatja az ügyfelet a fejlődésben. Fejlesztő, nevelő, edző jellegű tevékenység, ahol az ügyfelet egy meghatározott cél elérésében támogatjuk.

 

Tim Gallway (1975) tenisz és golfoktató szerint a saját fejünkben lévő ellenfél sokkal félelmetesebb, mint a teniszháló túloldalán lévő. Azt állítja, hogy az edző (coach) abban tud segíteni a játékosnak, hogy a teljesítménye útjában álló akadályokat elhárítsa vagy csökkentse. Ha ez sikerül, felszínre kerülnek természetes képességeink és nem lesz tovább szükség az edző technikai utasításaira.

 

Mély elköteleződésem van a megoldásközpontú (brief) coaching mellett, melynek lényege, hogy tartós megoldásokat dolgozzunk ki úgy, hogy a meglevő kompetenciákra, erősségekre építek és folyamatosan elismerem a haladás jeleit. Az ülés során nem a problémáról beszélünk, hanem megoldásokat találunk (ki).

 

 

 

Teamwork – “Szinergia egy közös célért”

Manapság a csapatmunkának nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint valaha. A csapat tagjai nem egyszerűen feladatot hajtanak végre munkájuk során, hanem szép lassan – megfelelő vezetés mellett – kialakul az együttgondolkodás, amely jelentősen növeli a munka hatékonyságát. A tudás, a szakmai hozzáértés akkor fejti ki pozitív hatását, ha a munka közben a team tagjai azt érzik, hogy munkájuk fontos része az egésznek, ha azt érzik, hogy számíthatnak egymásra, ha azt érzik, hogy összehangoltan, koordináltan működnek együtt egy pozitív légkörben. Ez nagymértékben hozzájárul a csoporttagok elköteleződéséhez.

 

Csoport Coaching

A csoport coachingban is előszeretettel támogatom a csapatokat a megoldásközpontú szemléletemmel. Mindegy, hogy egy személy fejlesztéséről, nehézségeiről vagy éppen egy csapat közös céljairól és tanulásáról van szó, mindig szeretem a csoport erejét, tudását, bölcsességét és tapasztalatát használni. Rendkívül nagy eredményeket lehet elérni, ha együtt dolgoznak a közös célokon. Emellett azt tapasztaltam, hogy különleges sikereket tudunk elérni a cselekvésorientált csoport coachinggal is (Watson), melyben az emberben megjelenő kérdések, kételyek kivetítésre kerülnek a “színpadra”, ahol bármi megtörténhet. A kérdések megoldódnak, a kételyek eltűnnek. Eredményességre vezet cselekvésben tartani a csoportot, használni a kreativitásukat és spontaneitásukat.

Moderáció

A moderáció egy olyan írásos, vizualizációs folyamatszabályozó technika, amely segíti a kreativitást, a problémamegoldást, a helyzetfeltárást, a döntés-előkészítést és a döntést a csapatok számára. Mivel a módszer felhasználási területei csoportos helyzetekben szinte korlátlanok, ezért több előnnyel is járhat a résztvevők és vezetők számára az ismerkedés ezzel a nagyszerű eszközzel.

Mint képzett moderátor a megbeszéléseken vagy workshop-okon az alábbi sikereket garantálom:

  • Egy adott téma kapcsán, konkrét cél mentén valósul meg a megbeszélés
  • Előre megtervezett program és menetrend készül
  • Strukturált, mederben tartott és irányított folyamat lesz, amelynek fókuszában a kitűzött cél áll
  • Mindenki bevonódik, nem maradnak passzív résztvevők, mindenki véleménye számítani fog
  • Kézzel fogható, dokumentált eredménye lesz

Facilitáció

A facilitációs szakértelmemmel segítséget nyújtok a csapatoknak a nehézségek beazonosításában, a konszenzusos döntéshozatalban és a valódi megoldást hozó tervek kidolgozásában. Fokozni tudom a csoporthatékonyságot azáltal, hogy szemléletemmel és a módszertanok jó használatával mindenkit bevonok a beszélgetésbe, növelve ezáltal az elköteleződést a csoport céljai mellett. A facilitátor általában a csoporton kívülről érkező személy, aki a tartalom szempontjából semleges, ugyanakkor a folyamat szempontjából szakértő. Szakértelmemből adódóan pontosan tudom, hogy egy adott cél elérését milyen folyamat és mögöttes struktúra fogja leginkább támogatni. Illetve, hogy milyen módszertani technikák járulnak hozzá a hatékony csoportmunkához. Facilitátorként tudatosan megtervezem és előkészítem a programot a workshop céljának megfelelően. A helyszínen pedig, mindent elkövetek azért, hogy tartsam a megbeszélés fókuszát, finoman mederben tartva a beszélgetés menetét, hogy az mindvégig konstruktív és hatékony maradjon.

Módszertan videók